FAQ

Kto może zostać przyjęty poza kolejnością?  

Kobiecie w ciąży może zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie poza kolejnością. Dopuszczalne jest ustalenie innej kolejności również z innych ważnych powodów np. w przypadku upływającego terminu załatwienia sprawy.

Czy umawianie wizyt w punktach powinno być na określone godziny w danym dniu?

Tak - osoba, która dokonuje zapisów telefonicznych, powinna wskazać osobie uprawnionej konkretny termin. O kolejności uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego decyduje kolejność zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

JAK MOŻNA SKORZYSTAĆ Z NIEODPŁATNEJ POMOCY i PORAD?  

Od stycznia 2019 roku starostwa powiatowe prowadzą wcześniejsze zapisy telefoniczne lub ewentualnie w innych formach ogłaszanych na stronie internetowej danego urzędu powiatu i stronach urzędów gmin.

Co obejmują usługi świadczone w punktach?

Nieodpłatna pomoc prawne i poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatna mediacja obejmują działania, które zostały wymienione w zakładce  (link do zakładki nieodpłatna pomoc i porady).

Czy przy wyborze punktu obowiązuje rejonizacja?

Nie, uprawniona osoba może skorzystać z dowolnego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w całej Polsce.

1  ...  12 3  ...  3