Aktualności

Informacja o wysokości kwoty bazowej w 2018 r.

2017-09-26

W dniu 25 sierpnia 2017 r. pod poz. 1581 Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy, który stanowi, że Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu corocznie określa, w drodze rozporządzenia, wysokość kwoty bazowej, mając na względzie limity wydatków, o których mowa w art. 28, oraz potrzebę zapewnienia właściwej organizacji systemu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Treść rozporządzenia jest dostępna pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1581.

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Karol Dałek | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 02.10.2017 | Data dodania: 02.10.2017 15:54 | Data ostatniej modyfikacji: 02.10.2017 15:57