Aktualności

Kwota bazowa na 2017 r.

2016-08-16

W dniu 5 sierpnia 2016 r. pod poz. 1184  Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2016 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255), który stanowi, że Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu corocznie określa, w drodze rozporządzenia, wysokość kwoty bazowej, mając na względzie limity wydatków, o których mowa w art. 28, oraz potrzebę zapewnienia właściwej organizacji systemu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Treść rozporządzenia jest dostępna pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1184.

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Ministerstwo Sprawiedliwości | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 07.09.2016 | Data dodania: 07.09.2016 12:17 | Data ostatniej modyfikacji: 07.09.2016 12:22