Aktualności

Pierwsze posiedzenie Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej

2015-12-22

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł w dniu 21 grudnia 2015 r. wziął udział w pierwszym posiedzeniu Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej.

Podczas spotkania przedstawiono informacje o stanie wdrożenia ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Sprawiedliwości. Do jej kompetencji należy m.in. analiza wykonywania zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele: strony samorządowej, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, organizacji pozarządowych działających na rzecz dostępu obywateli do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Radców Prawnych, ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, ministra właściwego do spraw administracji publicznej, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz Ministra Sprawiedliwości.

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Witold Cieśla | Edytor: Witold Cieśla
Data wytworzenia: 22.12.2015 | Data dodania: 22.12.2015 10:38 | Data ostatniej modyfikacji: 22.12.2015 10:40