Aktualności

Informacje o stronie

2015-09-07

 

Strona www.darmowapomocprawna.gov.ms.pl ma na celu przedstawienie informacji o Ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Po jej wejściu w życie celem serwisu będzie informowanie obywateli o szczegółach z nią związanych.

Na stronie znajdują się informację dotyczące:
 
1)      Nieodpłatnej pomocy prawnej.
Przed wejściem ustawy w życie na stronie www.darmowapomocprawna.gov.ms.pl zamieszczona została lista podmiotów świadczących nieodpłatną pomoc prawną w chwili obecnej (organy centralne i współpracujące w Ministerstwem Sprawiedliwości organizacje pozarządowe). Natomiast w przyszłości planowane jest opublikowanie wykazu powstałych punktów pomocy prawnej (z podziałem województwa).
Celem portalu jest również określenie, w sposób zrozumiały, komu, w jakich przypadkach i w jakim zakresie przysługuje nieodpłatna pomoc prawna.
Dodatkowo dla podmiotów zainteresowanych świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawej zostanie zamieszczona informacja dotycząca procesu i wymogów, na podstawie których zostaną podpisane określone w ustawie porozumienia.
 
2)      Edukacja prawna społeczeństwa.
Ustawa przewiduje działania polegające na kształtowaniu świadomości prawnej obywateli. Zadania z zakresu edukacji prawnej będą mogły być realizowane przez właściwe organy samodzielnie albo ich realizacja będzie mogła być zlecana organizacjom pozarządowym, a także uczelniom prowadzącym studia wyższe na kierunku prawo oraz samorządom zawodowym adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników sądowych oraz doradców podatkowych.
 
Na stronie www.darmowapomocprawna.gov.ms.pl znajdują się również odpowiedzi na pytania związane z przyszłym funkcjonowaniem systemu, a także jego założeniami.
Istotne jest, że obok informacji na temat przedsądowej pomocy, na stronie znajdują się również wiadomości związane z postępowaniem procesowym – podstawowe formularze, wzory czy publikowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości poradniki i broszury.
Ze strony pobrać można także materiały informacyjne o systemie – infografiki oraz prezentację multimedialną.
 
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Rafał Matusiak | Edytor: ciesla
Data wytworzenia: 07.09.2015 | Data dodania: 07.09.2015 13:30 | Data ostatniej modyfikacji: 09.09.2015 14:00