Aktualności

Informacja o wysokości kwoty bazowej w 2019 r.

2018-10-03

W dniu 11 września 2018 r. pod poz. 1755  Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2018 r. w sprawie kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy, który stanowi, że Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu corocznie określa, w drodze rozporządzenia, wysokość kwoty bazowej, mając na względzie limity wydatków, o których mowa w art. 28, oraz potrzebę zapewnienia właściwej organizacji systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Treść rozporządzenia jest dostępna pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1755/1.

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Ewa Kazimierowicz | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 03.10.2018 | Data dodania: 03.10.2018 15:43 | Data ostatniej modyfikacji: 03.10.2018 15:47