Aktualności

Komunikat w związku ze zmianą przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej (aktualny na dzień 1 czerwca 2020 r.)

2020-05-19
Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poszerza krąg beneficjentów na osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz upraszcza procedury udzielania takiej pomocy w czasie epidemii. W mocy... więcej Komunikat w związku ze zmianą przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej (aktualny na dzień 1 czerwca 2020 r.)

Zestawienie zmian w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

2020-05-19
I. Dla beneficjentów pomocy – zmiany obowiązują od 16 maja 2020 r.   Z perspektywy beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na uwagę zasługuje rozszerzenie zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej o sprawy związane z... więcej Zestawienie zmian w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Komunikat w związku z zagrożeniem COVID-19

2020-03-12
W sytuacji wprowadzonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Dz. U. z 2020 r. poz. 491... więcej Komunikat w związku z zagrożeniem COVID-19

Informacja o podpisaniu rozporządzenia

2018-12-21
W dniu 21 grudnia 2018 roku Minister Sprawiedliwości podpisał rozporządzenie w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.   więcej Informacja o podpisaniu rozporządzenia

Informacja o wysokości kwoty bazowej w 2019 r.

2018-10-03
W dniu 11 września 2018 r. pod poz. 1755 Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2018 r. w sprawie kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania... więcej Informacja o wysokości kwoty bazowej w 2019 r.

Informacja o podmiotach uprawnionych do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego

2018-08-14
Decyzją z dnia 9 sierpnia 2018 r., Nr DZP-VII-692-21/18 Minister Sprawiedliwości uznał Związek Biur Porad Obywatelskich z siedzibą w Warszawie (KRS Nr 0000021621) za podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2... więcej Informacja o podmiotach uprawnionych do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego

Nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

2018-07-30
W dniu 30 lipca 2018 roku Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku, która obecnie będzie nosić tytuł ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Najważniejsze zmiany, które wejdą w życie od... więcej Nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna dla osobów przebywających w domach opieki społecznej

2018-04-27
Przepis art. 4 ust. 1 ustawy ustanawia enumeratywny katalog osób, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna. W katalogu tym znajduje się m.in. osoba, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane... więcej Nieodpłatna pomoc prawna dla osobów przebywających w domach opieki społecznej

Informacja dla urzędów wojewódzkich

2017-12-08
Arkusze kalkulacyjne do kwartalnego przekazywania danych zbiorczych o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w oparciu o załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i... więcej Informacja dla urzędów wojewódzkich

Informacja o wysokości kwoty bazowej w 2018 r.

2017-09-26
W dniu 25 sierpnia 2017 r. pod poz. 1581 Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania... więcej Informacja o wysokości kwoty bazowej w 2018 r.

Stanowisko Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej dotyczące przeprowadzania otwartych konkursów ofert

2017-01-09
W nawiązaniu do kwestii sygnalizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczące otwartych konkursów ofert na powierzenie przez powiat prowadzenia organizacji pozarządowej punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015... więcej Stanowisko Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej dotyczące przeprowadzania otwartych konkursów ofert

Kwota bazowa na 2017 r.

2016-08-16
W dniu 5 sierpnia 2016 r. pod poz. 1184 Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania... więcej Kwota bazowa na 2017 r.

Dokumentowanie nieodpłatnej pomocy prawnej

2016-02-04
W związku z prośbami samorządów o udostępnienie edytowalnej wersji załączników do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U. poz. 2186) uprzejmie informujemy, że... więcej Dokumentowanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Od stycznia 2016 r. w całej Polsce ruszy darmowa pomoc prawna!

2015-12-31
Od początku 2016 roku, na terenie całej Polski zacznie funkcjonować organizowana przez powiaty darmowa pomoc prawna. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, przygotowanej w Ministerstwie... więcej Od stycznia 2016 r. w całej Polsce ruszy darmowa pomoc prawna!

Wzory umów na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej

2015-12-28
Publikujemy wzory umów, o których mowa w art. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Projekty zostały przygotowane przez Unię Metropolii Polskich we współpracy z Biurami Prawnymi UM Wrocławia i UM w Białymstoku. więcej Wzory umów na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej

Pierwsze posiedzenie Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej

2015-12-22
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł w dniu 21 grudnia 2015 r. wziął udział w pierwszym posiedzeniu Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej. Podczas spotkania przedstawiono informacje o stanie wdrożenia ustawy z dnia 5 sierpnia... więcej Pierwsze posiedzenie Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej

Udzielanie i dokumentowanie darmowych porad prawnych – rozporządzenie podpisane

2015-12-16
Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, podpisał dzisiaj (15 grudnia 2015 r.) rozporządzenie w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej. Rozporządzenie określa: 1) sposób udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym wymogi dotyczące lokalu,... więcej Udzielanie i dokumentowanie darmowych porad prawnych – rozporządzenie podpisane

Pytania i odpowiedzi 10.12.2015 r.

2015-12-10
W załączeniu publikujemy kolejne pytania i odpowiedzi dotyczące systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ich treścią. więcej Pytania i odpowiedzi 10.12.2015 r.

O darmowej pomocy prawnej na naradzie wojewodów

2015-10-01
Rola wojewodów we wdrażaniu ogólnopolskiego systemu darmowych porad prawnych – to jeden z tematów narady wojewodów, która odbyła 29 września 2015 r. się w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzego... więcej O darmowej pomocy prawnej na naradzie wojewodów

Informacje dla wykonawców

2015-09-22
Zamieszczamy nowe pytania i odpowiedzi związane z systemem nieodpłatnej pomocy prawnej. Dotyczą m.in. kwestii związanych z finansowaniem i prowadzeniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. W jaki sposób należy dzielić dotację przeznaczona na finansowanie punktów... więcej Informacje dla wykonawców
1 2  ...  2