Aktualności

Komunikat w związku z podpisaniem przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej

2021-01-26
W dniu 25 stycznia 2021 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz... więcej Komunikat w związku z podpisaniem przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej

Komunikat w związku z obowiązkiem ukończenia kursów doszkalających przez doradców obywatelskich w 2020 roku

2020-12-23
Na podstawie art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294 i z 2020 r. poz. 875 oraz 1086) doradcy obywatelscy są obowiązani do uczestnictwa w kursie... więcej Komunikat w związku z obowiązkiem ukończenia kursów doszkalających przez doradców obywatelskich w 2020 roku

Komunikat w związku z opracowaniem instrukcji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej jako pomocy de minimis

2020-07-29
Komunikat w związku z opracowaniem Instrukcji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku - jako pomocy de minimis.          Na podstawie art. 4 ust. 1... więcej Komunikat w związku z opracowaniem instrukcji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej jako pomocy de minimis

Ocena Ministra Sprawiedliwości z realizacji zadań z zakresu NPP, NPO oraz EP za 2019 rok

2020-06-30
Poniżej zostały opublikowane wyniki oceny z realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej za rok 2019, dokonanej przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015... więcej Ocena Ministra Sprawiedliwości z realizacji zadań z zakresu NPP, NPO oraz EP za 2019 rok

Komunikat w związku ze zmianą wzoru oświadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej

2020-06-26
Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz.... więcej Komunikat w związku ze zmianą wzoru oświadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej

Komunikat w związku z opracowaniem zaleceń Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego

2020-06-12
Komunikat w związku z ORACOWANIEM ZALECEŃ Ministra sprawiedliwości i głównego inspektora sanitarnego dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV2... więcej Komunikat w związku z opracowaniem zaleceń Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego

Komunikat w związku ze zmianą przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej (aktualny na dzień 26 października 2020 r.)

2020-05-19
Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poszerza krąg beneficjentów na osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz upraszcza procedury udzielania takiej pomocy w czasie epidemii. W mocy... więcej Komunikat w związku ze zmianą przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej (aktualny na dzień 26 października 2020 r.)

Zestawienie zmian w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

2020-05-19
I. Dla beneficjentów pomocy – zmiany obowiązują od 16 maja 2020 r.   Z perspektywy beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na uwagę zasługuje rozszerzenie zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej o sprawy związane z... więcej Zestawienie zmian w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Komunikat w związku z zagrożeniem COVID-19

2020-03-12
W sytuacji wprowadzonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Dz. U. z 2020 r. poz. 491... więcej Komunikat w związku z zagrożeniem COVID-19

Informacja o podpisaniu rozporządzenia

2018-12-21
W dniu 21 grudnia 2018 roku Minister Sprawiedliwości podpisał rozporządzenie w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.   więcej Informacja o podpisaniu rozporządzenia

Informacja o wysokości kwoty bazowej w 2019 r.

2018-10-03
W dniu 11 września 2018 r. pod poz. 1755 Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2018 r. w sprawie kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania... więcej Informacja o wysokości kwoty bazowej w 2019 r.

Informacja o podmiotach uprawnionych do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego

2018-08-14
Decyzją z dnia 9 sierpnia 2018 r., Nr DZP-VII-692-21/18 Minister Sprawiedliwości uznał Związek Biur Porad Obywatelskich z siedzibą w Warszawie (KRS Nr 0000021621) za podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2... więcej Informacja o podmiotach uprawnionych do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego

Nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

2018-07-30
W dniu 30 lipca 2018 roku Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku, która obecnie będzie nosić tytuł ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Najważniejsze zmiany, które wejdą w życie od... więcej Nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna dla osobów przebywających w domach opieki społecznej

2018-04-27
Przepis art. 4 ust. 1 ustawy ustanawia enumeratywny katalog osób, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna. W katalogu tym znajduje się m.in. osoba, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane... więcej Nieodpłatna pomoc prawna dla osobów przebywających w domach opieki społecznej

Informacja dla urzędów wojewódzkich

2017-12-08
Arkusze kalkulacyjne do kwartalnego przekazywania danych zbiorczych o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w oparciu o załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i... więcej Informacja dla urzędów wojewódzkich

Informacja o wysokości kwoty bazowej w 2018 r.

2017-09-26
W dniu 25 sierpnia 2017 r. pod poz. 1581 Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania... więcej Informacja o wysokości kwoty bazowej w 2018 r.

Stanowisko Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej dotyczące przeprowadzania otwartych konkursów ofert

2017-01-09
W nawiązaniu do kwestii sygnalizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczące otwartych konkursów ofert na powierzenie przez powiat prowadzenia organizacji pozarządowej punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015... więcej Stanowisko Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej dotyczące przeprowadzania otwartych konkursów ofert

Kwota bazowa na 2017 r.

2016-08-16
W dniu 5 sierpnia 2016 r. pod poz. 1184 Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania... więcej Kwota bazowa na 2017 r.

Dokumentowanie nieodpłatnej pomocy prawnej

2016-02-04
W związku z prośbami samorządów o udostępnienie edytowalnej wersji załączników do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U. poz. 2186) uprzejmie informujemy, że... więcej Dokumentowanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Od stycznia 2016 r. w całej Polsce ruszy darmowa pomoc prawna!

2015-12-31
Od początku 2016 roku, na terenie całej Polski zacznie funkcjonować organizowana przez powiaty darmowa pomoc prawna. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, przygotowanej w Ministerstwie... więcej Od stycznia 2016 r. w całej Polsce ruszy darmowa pomoc prawna!
1 2  ...  2