O Ustawie

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski zaczął działać system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych system gwarantuje bezpłatny dostęp do darmowych porad prawnych na poziomie lokalnym i zniweluje zbyt często występującą w naszym kraju barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.

W skali całego kraju powstały ponad 1500 punkty, w których nieodpłatnie jest świadczona pomoc prawna przez adwokatów, radców prawnych a także doradców podatkowych i absolwentów prawa legitymujących się odpowiednim doświadczeniem (w punktach pomocy prowadzonych prze organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego).
Ogłoszona treść ustawy tutaj (kliknij).
 

 

O stronie

Strona www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl przedstawia informacje o Ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Na stronie znajdują się informacje dotyczące:

 
1)     Nieodpłatnej pomocy prawnej.
Na stronie www.darmowapomocprawna.gov.ms.pl zamieszczona została lista podmiotów świadczących nieodpłatną pomoc prawną w chwili obecnej (organy centralne i współpracujące z Ministerstwem Sprawiedliwości organizacje pozarządowe). Natomiast od początku 2016 r. opublikowany jest wykaz powstałych punktów pomocy prawnej (z podziałem na województwa).
Na portalu określono również, komu, w jakich przypadkach i w jakim zakresie przysługuje nieodpłatna pomoc prawna.
Dodatkowo dla podmiotów zainteresowanych świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawej zamieszczane są informacje dotyczące procesu i wymogów, na podstawie których zostaną podpisane określone w ustawie porozumienia.
 
2)     Edukacja prawna społeczeństwa.
Ustawa przewiduje działania polegające na kształtowaniu świadomości prawnej obywateli. Zadania z zakresu edukacji prawnej będą mogły być realizowane przez właściwe organy samodzielnie albo ich realizacja będzie mogła być zlecana organizacjom pozarządowym, a także uczelniom prowadzącym studia wyższe na kierunku prawo oraz samorządom zawodowym adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników sądowych oraz doradców podatkowych.
 
Na stronie www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl znajdują się również odpowiedzi na pytania związane z przyszłym funkcjonowaniem systemu, a także jego założeniami.

Istotne jest, że obok informacji na temat przedsądowej pomocy, na stronie znajdują się również podstawowe formularze, wzory czy publikowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości poradniki i broszury oraz materiały edukacyjno-informacyjne.

Ze strony pobrać można także materiały informacyjne o systemie – infografiki oraz prezentację multimedialną.