Aktualności

Informacja dla urzędów wojewódzkich

2017-12-08
Arkusze kalkulacyjne do kwartalnego przekazywania danych zbiorczych o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w oparciu o załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i... więcej Informacja dla urzędów wojewódzkich

Informacja o wysokości kwoty bazowej w 2018 r.

2017-09-26
W dniu 25 sierpnia 2017 r. pod poz. 1581 Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania... więcej Informacja o wysokości kwoty bazowej w 2018 r.

Stanowisko Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej dotyczące przeprowadzania otwartych konkursów ofert

2017-01-09
W nawiązaniu do kwestii sygnalizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczące otwartych konkursów ofert na powierzenie przez powiat prowadzenia organizacji pozarządowej punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015... więcej Stanowisko Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej dotyczące przeprowadzania otwartych konkursów ofert

Kwota bazowa na 2017 r.

2016-08-16
W dniu 5 sierpnia 2016 r. pod poz. 1184 Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania... więcej Kwota bazowa na 2017 r.

Dokumentowanie nieodpłatnej pomocy prawnej

2016-02-04
W związku z prośbami samorządów o udostępnienie edytowalnej wersji załączników do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U. poz. 2186) uprzejmie informujemy, że... więcej Dokumentowanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Od stycznia 2016 r. w całej Polsce ruszy darmowa pomoc prawna!

2015-12-31
Od początku 2016 roku, na terenie całej Polski zacznie funkcjonować organizowana przez powiaty darmowa pomoc prawna. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, przygotowanej w Ministerstwie... więcej Od stycznia 2016 r. w całej Polsce ruszy darmowa pomoc prawna!

Wzory umów na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej

2015-12-28
Publikujemy wzory umów, o których mowa w art. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Projekty zostały przygotowane przez Unię Metropolii Polskich we współpracy z Biurami Prawnymi UM Wrocławia i UM w Białymstoku. więcej Wzory umów na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej

Pierwsze posiedzenie Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej

2015-12-22
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł w dniu 21 grudnia 2015 r. wziął udział w pierwszym posiedzeniu Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej. Podczas spotkania przedstawiono informacje o stanie wdrożenia ustawy z dnia 5 sierpnia... więcej Pierwsze posiedzenie Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej

Udzielanie i dokumentowanie darmowych porad prawnych – rozporządzenie podpisane

2015-12-16
Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, podpisał dzisiaj (15 grudnia 2015 r.) rozporządzenie w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej. Rozporządzenie określa: 1) sposób udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym wymogi dotyczące lokalu,... więcej Udzielanie i dokumentowanie darmowych porad prawnych – rozporządzenie podpisane

Pytania i odpowiedzi 10.12.2015 r.

2015-12-10
W załączeniu publikujemy kolejne pytania i odpowiedzi dotyczące systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ich treścią. więcej Pytania i odpowiedzi 10.12.2015 r.

Informacja dot. przeprowadzania otwartych konkursów ofert

2015-10-30
I. Stanowisko Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej dotyczące ogłaszania otwartych konkursów ofert, których przedmiotem jest prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe. W nawiązaniu do kwestii sygnalizowanych przez... więcej Informacja dot. przeprowadzania otwartych konkursów ofert

O darmowej pomocy prawnej na naradzie wojewodów

2015-10-01
Rola wojewodów we wdrażaniu ogólnopolskiego systemu darmowych porad prawnych – to jeden z tematów narady wojewodów, która odbyła 29 września 2015 r. się w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzego... więcej O darmowej pomocy prawnej na naradzie wojewodów

Informacje dla wykonawców

2015-09-22
Zamieszczamy nowe pytania i odpowiedzi związane z systemem nieodpłatnej pomocy prawnej. Dotyczą m.in. kwestii związanych z finansowaniem i prowadzeniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. W jaki sposób należy dzielić dotację przeznaczona na finansowanie punktów... więcej Informacje dla wykonawców

Darmowa Pomoc Prawna - spoty informacyjne

2015-09-14
Spot nr 1 (kliknij, aby obejrzeć). Spot nr 2 (kliknij, aby obejrzeć). Spot nr 3 (kliknij, aby obejrzeć). więcej Darmowa Pomoc Prawna - spoty informacyjne

Informacja dla wojewodów i starostów

2015-09-11
Minister Sprawiedliwości Borys Budka skierował do wojewodów i starostów pismo w związku z przygotowaniami do uruchomienia od stycznia 2016 r. systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Szczególna rola w realizacji systemu przypadła starostom powiatów. Sprawne wprowadzenie nowych... więcej Informacja dla wojewodów i starostów

Powołanie Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej

2015-09-07
3 września 2015 r. Minister Sprawiedliwości Borys Budka podjął decyzję o powołaniu Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej. Zgodnie z art. 17 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255)... więcej Powołanie Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej

Od stycznia 2016 r. w całej Polsce ruszy darmowa pomoc prawna!

2015-09-07
Od początku 2016 roku, na terenie całej Polski zacznie funkcjonować system darmowych porad prawnych. więcej Od stycznia 2016 r. w całej Polsce ruszy darmowa pomoc prawna!

Informacje o stronie

2015-09-07
  Strona www.darmowapomocprawna.gov.ms.pl ma na celu przedstawienie informacji o Ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Po jej wejściu w życie celem serwisu będzie informowanie obywateli o szczegółach z nią związanych. Na stronie znajdują się... więcej Informacje o stronie